Casper - Lerne Laufen

Nun hab' ich endlich mein Stück gekriegt, drück's an mich
Lüg' nicht, wenn ich sage: „Die letzte Zeit war verrückt für mich“
Bin nun zurück im Biz, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.