Lil Mosey - G Walk

Ayy Royce, you did it right here

Ran in that bitch wit' the Tec, uh-huh
Diamonds they drip from my neck, uh-huh
Hate me because I'm up next, uh-h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.