Khaled - Maghreb Gang

Farid Bang, Gang Gang, Montana
You know what it is when you hear that
(Juh-Juh-Dee on the beat)

Abdelkader ya bou3alem
Da9 el 7al 3aliya
Dawi 7...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.