Marcella Bella - Nessuno Mai

Nessuno mai, nessuno mai, nessuno, nessuno
Telefonarmi tu, non puoi perché a quest'ora
Tocca a lei starti vicino

Così nessuno mai, nessuno mai,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.