Nicky Jam - Ven y Hazlo Tú

Dinero y la fama quieren tener
Cuando ven cómo lo hago, yo sé que les duele
Si crees que puedes hacerlo como yo lo sé hacer
Solamente una cosa yo t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.