Akon - Get Money

Mera dime Akon lo' diablo', ¿Oí'te cabrón?
Mera dime Frabian
Real Hasta La Muerte, ¿Oí'te bebé?
Brrr

So much paper locked in my ball
You name i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.