Will Smith - Friend Like Me (End Title)

Yeah
Another one
You know it's Will Smith and DJ Khaled
Uh, too late, y'all done wound me up (turn it up!)
Too late, y'all done wound me up (turn ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.