D-Double - Fase

Spanker

Ey, kop
Ogen relaxed sinds we rekenen op dit
Showtje rocken, ik heb al m'n boys geregeld in de VIP
En jou, jou moest ik lossen want je d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.