Manuel Turizo - No Te Hagas La Loca

A veces pienso en tu boquita cuando amanece
Deseando que me beses
Recordándome las veces
Que tú y yo pasamos en mi habitación
Aunque tú quieras de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.