Joey Montana - Yo Te Llamo

Joey
Jᴏey Mᴏntana (Nᴏ-nᴏ-nᴏ-Nᴏriel)
De La Ghettᴏ, De La Geeᴢy

Oye (Uᴜh-ᴜh), la estas ᴄᴏmpliᴄandᴏ
Beba, si estábamᴏs ᴄlarᴏ
Y te pᴏnes intensa y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.