Romeo Santos - Años Luz

Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver
No podré desprenderte de mí ser
A todo individuo le llegan etapas, personas diversas
Eres la mujer de mis sueño...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.