Oualid - Dounia

Van wie is deze beat?

Je doet niet eens je best om mooi te zijn
Sexy mooie meid
Oh, dounia, dounia, dounia (Na na na ra)
Maar ik doe wel m'n bes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.