Maffio - Cristina

Hay mucha demencia la cosa esta buena
Tiene lo que vamo' a hacer
hay mucha demencia entro en mi sistema
Tiene lo que vamo' a hacer

Hay un party ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.