DJ Luian - Verte Ir

Yo no me he olvidado de ti
Desde que lo hicimo' aquella noche
Fue mentira, dije que yo te amaba
Pa' sentirlo adentro 'e ti

De tu' sentimento...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.