Coqeéin Montana - Tumbando El Club

Y ahora todos tiran beef
Yo los vi, son más de dos
Pero eso no es trap, 'manito
Trap es mi negro en prisión

Trap no son tus putas
Trap es mi eq...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.