Claudio Capéo - La java de Broadway

Quand on fait la java, le sam'di à Broadway
Ça swingue comme à Meudon
On s'défonce, on y va, pas besoin d'beaujolais
Quand on a du bourbon
C'est...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.