Camela - Sueños Inalcanzables

No me hace caso
Y yo me muero por su amor
Sentir su cuerpo
Para calmar mi corazón
Si pudiera ser
Quisiera también
Traerle la luna para él
L...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.