Camela - La Estación Del Querer

Un día gris
Una estación
De ferrocarril
Por el cristal
De un viejo tren
Yo vi pasar
A una mujer
Que despertó
Mi curiosidad
Yo la miré
Ella m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.