Ñengo Flow - Bien Loco

A la' 3 A.M. ya nadie sabe quién es quién (Eeh)
Porque en lo oscuro no se ve (La Exce)
Y yo bien loco (Bien loco)
Casi perdiendo el foco
Ando ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.