O Crononauta - Pensamentos...

O que você faria
Se estivesse no meu lugar
Ficaria tão deprimida
Com vontade de chorar

Te acho tão parecida
Com a minha lucidez
Mas cava em minha fer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.