Camela - Has Cambiado Mi Vida

Yo no sé qué siento contigo
Si es un pecado divino quererte
Yo no sé que sientes conmigo
Solo sé que cuando te miro
En mí haces lleno el vacío,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.