Darkiel - Road Trip

Boy Wonder
Chosen few
New Generation

No lo pienses solo ven
Haré que seas mía
Haré que te sientas muy bien
Si me permites un día
Lleva...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.