Stylo G - Touch Down

Young Money!
I'm in the UK
FaNaTiX

Just touch down inna the airport (Mm-hmm)
Tracksuit and mi airforce (Mm-hmm)
All of mi gyal them love me (Mm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.