BKO - Señorita

Yeah
Al die meiden zijn koud, kan geen kou vatten
Money in de achterstandswijk moet ik gauw pakken
Zij wilt Loubou en Chanel, ja die punthakken
So...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.