Ali B - Dana

Hallo beste Marokkanen
Ik hoop dat jullie in de finale komen
Oessoed atlas, mabrouk maghreb, jallah

Dana dana dana
Oe dana dani insha allah nbri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.