Nyno Vargas - Dónde Estás

Si tan siquiera, supieras
Lo mucho que yo pienso en ti
Lo mucho que yo, lo mucho que yo
Lo mucho que yo pienso en ti

Tú eres mi nena, mi beb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.