Nate57 - Nur Bargeld

Fahr' den Benz vor, vor dem Benzstore
Drive-bys mit Headshots, ich brauch' keinen Investor
Dagobert, Dagobert, ich schieß' meine Magnum leer
Keine ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.