Quality Control - Blow Like A Whistle

Damn, this is a Mike Almighty production
Ayy
Huncho, Lingo, yea, yah
Yah yah yah yah
Yah yah
Yah yah
Yeah

Stick in the back and you know it's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.