Lenny Tavarez - Secreto

Bebé, que bien te ves
Quisiera estar a solas contigo
No me llevo bien con testigos

Y que sea nuestro secreto
En privado decidimos que vamos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.