Bernhard Brink - Trau dich zu fliegen

Wir stehen mit feuchten Augen am Rand der Zeit
Wir zwei am Anfang der Unendlichkeit
Absprungbereit, so stehen wir da
Das Glück zum Greifen nah
Du ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.