Bernhard Brink - 100 Millionen Volt

Das rote Licht der Sonne blendet mich
Du musst ein Engel sein mehr seh ich nicht
Sekunden hab ich dein Parfum verspürt
Und war die ganze Nacht elek...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.