Nicky Jam - Desperté Sin Ti

Desperté sin ti
La casa se me vino encima
Pensándote, buscándote
Dime ¿qué pasa?
¿Que diablo hiciste con mi vida?

Dime cómo hago pa' olvidar tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.