Noriel - Diablita

Cuando me miras así
Se te nota que quieres chingar conmigo, yo sé (Real Hasta La Muerte, ¿oíste, cabrón?)
Trépate encima de mí
No pierdas tiempo qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.