Anna Maria Jopek & Friends with Pat Metheny - Przyp³yw Odp³yw Oddech Czasu

Przyp³yw, odp³yw, fala za fal¹
Wieczn¹ mantrê morze nuci
Przyp³yw, odp³yw, oddech czasu
Co odesz³o kiedyœ wróci

Jesteœ, jestem. Œlady na piasku
Trwaj¹ po nas tylko chwilê
Mijasz, mijam. Przyp³yw, odp³yw
Tylko tyle i a¿ tyle

Przyp³yw, odp³yw, fala za fal¹
Wieczn¹ mantrê morze nuci
Przyp³yw, odp³yw, oddech czasu
Co odesz³o kiedyœ wróci

Jesteœ, jestem. Œlady na piasku
Trwaj¹ po nas tylko chwilê
Mijasz, mijam. Przyp³yw, odp³yw
Tylko tyle i a¿ tyle

Przyp³yw, odp³yw, fala za fal¹
Wieczn¹ mantrê morze nuci
Przyp³yw, odp³yw, oddech czasu
Co odesz³o kiedyœ wróci

Jesteœ, jestem. Œlady na piasku
Trwaj¹ po nas tylko chwilê
Mijasz, mijam. Przyp³yw, odp³yw
Tylko tyle i a¿ tyle

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!