Anna Maria Jopek - Cichy Zapada Mrok

Cichy zapada zmrok,
Idzie ju¿ ciemna noc.

Cichy zapada zmrok,
Idzie ju¿ ciemna noc.


Zostañ, zostañ wœród nas,
Bo ju¿ ciemno i mg³a.
Zostañ, zostañ wœród nas,
Tak jak by³eœ za dnia

Zostañ, zostañ wœród nas,
Bo ju¿ ciemno i mg³a.
Zostañ, zostañ wœród nas,
Tak jak by³eœ za dnia

Zostañ, zostañ wœród nas,
Bo ju¿ ciemno i mg³a.
Zostañ, zostañ wœród nas,
Tak jak by³eœ za dnia

Lyrics licensed by LyricFind