Anna Maria Jopek - O Dniu Radosny

O dniu radosny, pe³en chwa³!
Dziœ Jezus Chrystus z grobu wsta³,
Nam zmartwychwstania przyk³ad da³.
Alleluja!

Lyrics licensed by LyricFind