Anna Maria Jopek - Bosa

Œwit kropelki snu dr¿¹ we mgle,
œlad stopy na mchu lekkiej,
bosej, ch³ód rysuje ju¿ sieæ na szkle,
zmierzch szyje tu z chmur p³aszcz dla sosen.

To jest moje miejsce na ziemi,
tu mój czas, niech trwa, wiecznie.

Œwit z wierzbowych dróg zbiera szron
œlad minionych tu wszystkich wiosen,
ch³ód czerwieni ju¿ twarze s³oñc,
zmierzch na sierœci psów gna we wrzosy.

To jest moje miejsce na ziemi,
tu mój czas, niech trwa, wiecznie.

Œwit p³onie z nad ³¹k,
nios¹c mi zmierzch do moich r¹k,
czekam w oknie, chcê ju¿ nigdy nie,
nie liczyæ dni, chcê przez chwilê byæ samym wzrokiem.

To jest moje miejsce na ziemi,
tu mój czas, niech trwa, wiecznie.

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!