Die Lollipops - Ein Hut, Ein Stock, Ein Regenschirm

1 und
1 and
2 und
3 und
4 und
5 und
6 und
7 und
8 und
9 und
10
Ein Hut
Ein Stock
Ein Regenschirm
Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran
Ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.