Chamillionaire - Playa 4 Life

[Hook: Chamillionaire]
You know I stay stacking my cheddar, leaning back on the leather
With a ride or die chick, on my side
Nobody does it better, so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.