Camela - Me Tienes Que Olvidar

Ibas paseando por mi calle
Acompañada de tus amigas
Ya era tarde
Te acercaste y me dijiste por favor que te acompañase
Mientras íbamos hablando ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.