Camela - Nadie Como Tu

Mi gran suerte fue conocerte
why te voy a cuidar eternamente
Se que este tren sólo pasa una vez
why no quiero perderlo porque va mi vida en él
Q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.