Camela - Por Siempre Tu y Yo

Yo no comprendo por qué te tuviste
Que ir de mi lado
Con lo que te quería tú me hiciste daño
Pero quiero que sepas que te sigo esperando
Yo desd...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.