Camela - Nunca Debi Enamorarme

Nunca debí enamorarme
Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando
Porque yo no me niego a olvidarte
es este corazón que no quiere hacerme caso, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.