Boo-Yaa T.R.I.B.E. - R.A.I.D.

Man
All I know when we get out
We finna roll
Check this one out

Brothers, do we got bass?
(Yes, we got bass)
Too many busters out there on the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.