Bernhard Brink - Danielle

Denkst du noch daran, schon als kleine Kinder spielten wir
Auf der Treppe vor der Wohnungstür, Danielle.
Etwas später dann, auf dem Weg zur Schule...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.