Querbeat - Stonn op un danz

Häs do vum Daach jenooch
Wells us dem Käfig 'rus
Schwing dinge heisse Fott
Zum Rhythmus vun d'r Trumm

Färv sich d'r Himmel grau
Un di Möötche e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.