Diplo - Dip Raar

Bizzey!
Ramiks, bitch

Zij kan bukken op een hele enge whip (Wow)
Ewa dushi, het is zonde als je zit (Ja)
Geen ice, maar je pussyhole dript (Aye)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.