Daddy Yankee - Soltera

Lu-lu-lunay

Ella lo que quiere e' joder, vacilar
Solita pa' romper la disco
Ella lo que quiere e' joder, vacilar (Chi-chi-chium)
Dale hasta abaj...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.