MC Lan - Tcheleka

Eles anda de naveira
Eles anda de motão
A gente tá cheio de conta
E ainda anda de busão

Mas quem diria
Hein, ladrão!
Quem diria. Hein, ladrão!...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.