Kendo Kaponi - Fuego

Cae el sol (uh)
Plástica pelinegra (ah, jajaja)
No hay temor (no hay temor) donde nadie se integra
Prende conmigo el infier-
Se monta sin miedo a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.